De basis van improvisatie

Improvisatietheater & improviseren wérkt dankzij een aantal krachtige & heldere basisprincipes: Ja, én…!, Samen kom je eruit, Laat elkaar stralen, en Fouten maken mag!

Ja, én…!

Nederlands Theatersport Toernooi 2013Wanneer je op het podium op elkaars ideeën en spelimpulsen voortborduurt, blijft de energie stromen. Door Ja! te zeggen tegen wat er al ligt en wat anderen aandragen, hou je het positief én constructief. Daar kom je veel verder mee dan met een negatieve Nee-houding!

Dit betekent overigens niet dat je nooit nee mag zeggen. Het gaat namelijk niet om de verwoording van wat je zegt, maar om wat die spelimpuls voor effect heeft op een scène. Zolang die nee een gewicht krijgt (lees: een duidelijk gevolg heeft) is het geen probleem. Is dat gevolg er niet, dan ben je aan het blokkeren.

Samen kom je er uit

Improviseren doe je sámen: zolang er telkens maar iemand is die een idee heeft voor de volgende stap, blijft de ‘reis’/het proces gewoon doorgaan. Je staat er bij improvisatie dus nooit alleen voor: juist door optimaal gebruik te maken van iedereen zijn sterke kanten, vul je elkaar op de best mogelijke manier aan.
En: waar je (in werk) vaak dingen competitief doet, is impro coöperatief – je maakt maximaal gebruik van elkaars sterke kanten.

Laat elkaar stralen

Bij improvisatietheater laat je elkaar zoveel mogelijk stralen, o.a. door elkaars spelimpulsen (aanbod) te accepteren en verder uit te bouwen. Zo schep je een omgeving 6065979521_b89b3abb60_o-1024x683die uitnodigt tot uitproberen, tot elkaar verrassen. En kan je gezamenlijk op dingen uitkomen die je van tevoren nooit zo had kunnen bedenken!

Je laat elkaar ook stralen door de focus op ‘wij’ te leggen i.p.v. op ‘ik’. Door de voorkeur te geven aan spelimpulsen die de scène en je medespelers vooruit helpen, i.p.v. spelimpulsen waarmee alleen één speler ‘scoort’.

Fouten maken mág!

Het zit bij improvisatie in de vorm ingebakken dat je ‘fouten’ maakt. Je stapt immers een leeg podium op, om daar volop dingen neer te zetten die je nog nooit eerder zo gedaan hebt. De filosofie van impro is daarom die van Failing Forward: door nieuwe dingen uit te proberen, door ‘fouten’ te maken, kan je op nieuwe inzichten uitkomen.

Fouten maken is dus niet iets wat je remt, maar iets wat je juist vooruit helpt. Want door ‘fouten maken’, leer je nieuwe dingen! Risicovermijdend gedrag houdt je daarentegen in je comfort zone: dat voelt veilig, maar levert je ook weinig nieuws op. Durf daarom nieuwe wegen in te slaan & (spel)impulsen te volgen. Durf elkaar & je publiek te verrassen! Samen kom je eruit, weet je nog wel? ;-)