Wat wordt jouw “Woesh! Boing! Pauw!”…?

Deze opwarmer werkt met bijna iedere groep & is makkelijk uit te leggen. En je kan er eenvoudig ook jouw persoonlijke draai aan geven!

Hoe werkt de (klassieke) basisvorm?

Vorm met de groep een vrij ruime kring. Start bij een willekeurige speler.
Deze speler kiest een vorm uit de volgende lijst, en voert die uit:

 • Woesh!: je draait naar je linker of rechter buurman, en maakt een beweging met beide handen alsof je onderhands een golf richting die persoon duwt. Terwijl je dat doet, zeg je Woesh!. De speler waarnaar je de ‘golf’ stuurt, wordt de nieuwe actieve speler. Kies je opnieuw voor een Woesh!, dan gaat die altijd verder in de richting waarin hij al ging: je kan hem dus niet terugsturen naar de ‘zender’;
 • Pauw!: je maakt met beide handen een pistool, en richt dat op een andere speler (liefst niet een directe buur). Dan zeg je Pauw! (of Zap!). De speler waarop je ‘schiet’, wordt de nieuwe actieve speler;
 • Boing!: je maakt met je onderarmen een kruis voor je borst, en zegt daarbij Boing!. De vorm die naar jou verstuurd was, keert nu terug naar de zender daarvan (als je dus bijv. een Pauw! ontving, dan wordt de ‘schutter’ opnieuw de actieve speler). Grappig: heel vaak zie ik, zodra deze vorm toegevoegd wordt, dat spelers er dan geen genoeg meer van kunnen krijgen. Kan je meteen een leermomentje van maken ;-)
 • Paniek!: je beeldt een persoon in paniek uit, en roept daarbij Paniek!. Vervolgens gaat iedereen “in paniek” op een nieuwe plek op de kring staan. De speler die Paniek! geroepen heeft, blijft de actieve speler;
 • Metro! & Vliegtuig!: deze 2 vormen zijn grotendeels hetzelfde. Bij Vliegtuig! kijken de volgende 3 spelers op de kring (in de richting waarin de vorm ingezet wordt), vlak na elkaar omhoog naar een zogenaamd overvliegend vliegtuig. De speler direct na de 3e ‘kijker’, wordt de nieuwe actieve speler.
  Metro! werkt hetzelfde, alleen springen de 3 spelers nu vlak na elkaar op om een zogenaamd passerende metro door te laten;
 • Groovelicious!: je roept Groovelicious!, en vervolgens danst iedereen even groovy op zijn plek. De speler die geroepen heeft, blijft de actieve speler;

De speler die na het uitvoeren van een vorm de actieve speler is, kiest vervolgens een vorm uit deze lijst uit (dat mag dezelfde zijn als die ontvangen is). Ga zo door totdat de groep lekker opgewarmd is :-).

Belangrijk: start eerst met alleen de Woesh!-vorm, zodat iedereen er even in kan komen. Voeg daarna geleidelijk aan een volgende vorm uit de lijst toe. Je hoeft ze uiteraard niet allemaal te gebruiken, maar ik zou i.i.g. de eerste vier doen.

Uitbreiding: Freestyle Woesh!

Als de groep de basis warming-up nog niet kent, speel die dan eerst. Bij een ‘ervaren’ groep kan je dit overslaan, of maar heel kort doen.

Ga nu zelfbedachte vormen toevoegen aan de mix. Je wijst hiervoor iemand willekeurig aan, of mensen kunnen aangeven dat ze een leuke vorm bedacht hebben;

 • De bedenker geeft de vorm allereerst een naam (van liefst 1 woord) waarmee de beweging ingezet wordt. Bijvoorbeeld: Golfbreker!;
 • De bedenker laat ook de beweging zien die daarbij uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld: Je maakt tegelijkertijd een ‘duw’ beweging richting je linker- en rechterbuurman;
 • Als laatste wordt kort & duidelijk uitgelegd hoe de vorm werkt & wie de nieuwe actieve speler wordt na het uitvoeren ervan. Bijvoorbeeld: Je zet naar links en rechts een ‘golfbeweging’ in. En de speler waar die 2 op de kring weer bij elkaar komen – de ‘golfbreker’ – wordt de nieuwe actieve speler;

De leukste vormen leg je uiteraard ergens vast voor het “nageslacht” ^_^