Veelzeggend… met weinig woorden!

Een oefening die je laat ervaren hoe anders dezelfde scène wordt wanneer je bijna geen tekst gebruikt.

Hoe werkt het?

Deze oefening bestaat uit 2 rondes, en wordt gespeeld met 2 tot 4 spelers.
Kies (resp. vraag om) een setting waarin alle spelers van begin tot einde deel uitmaken van de scène, en een setting waarin (veel) handelen een duidelijke rol speelt. Bijvoorbeeld een rëunie van oude vrienden, familie tijdens een weekeindje-weg, een situatie waarbij iets in elkaar gezet of opgebouwd wordt, e.d.

Laat de spelers tijdens de 1e ronde de scène eerst ‘gewoon’ uitspelen in ca. 3-4 minuten. Geef aan dat ze de handelingen (c.q. handelingspatronen) in de scène zo goed mogelijk moeten onthouden. En side-coach erop dat ze tijdens de hele scène door blijven gaan met handelen.

Laat daarna de spelers de scène nóg een keer spelen, in ca. 3-4 minuten.
Daarbij herhalen ze de handelingen uit de 1e ronde zo goed mogelijk. Het is geen probleem als ze niet exact hetzelfde zijn, maar side-coach erop dat er geen heel nieuwe dingen/handelingen toegevoegd worden.

Wat er verandert in de 2e ronde, is dat iedere speler max. 3 woorden in de hele scène mag zeggen (mag evt. in één zin).
Helemaal geen tekst gebruiken is hierbij een optie. Er mag geen tekst gemimed worden (want da’s vals spelen…!).
En vraag de spelers om hun woorden zo natuurlijk mogelijk te laten klinken: vergelijk Geven! (een onnatuurlijke ‘zin’) met Serieus? (een natuurlijk aanvoelende uitroep).
Kortom: de impact, emoties, verhaallijn, relaties, e.d., uit de 1e ronde, moeten hetzelfde neergezet worden in de 2e ronde. Alleen nu met veel minder woorden!

Tips & side-coaching

  • Vraag spelers om tijdens de 2e ronde extra aandacht te besteden aan de mise-en-scène, lichaamstaal, oogcontact, etcetera. Want dat zijn allemaal non-verbale elementen waarmee je heel veel kan zeggen zonder tekst te gebruiken;
  • Vraag – na het spelen van beide rondes – aan de spelers hoe het was om ze te spelen. Vraag daarna ook aan de kijkers wat ze opviel in beide rondes: wat werkt er, en wat evt. niet? Welke ronde maakte op de kijker de meeste indruk (en waarom – want dat geeft de spelers feedback)? etc.
  • Vraag m.b.t. de 2e ronde of de weinige tekst die er was ertoe deed. Had de tekst (nog) een toegevoegde waarde? Voelde de tekst natuurlijk? Het is daarbij helemaal niet ongewoon dat de meningen daarover uiteenlopen: smaken verschillen nou eenmaal :-)
  • Je kan de oefening (wat) makkelijker maken door met 2 speler-scènes te beginnen: er zijn dan minder dingen die je moet onthouden & die om je aandacht vragen;
  • Je kan de 2e ronde iets makkelijker maken, door na de 1e ronde gezamenlijk te bekijken welke zaken er opvielen, welke relaties we zagen, welke emoties we zagen, e.d. Dit geeft de spelers tijdens de 2e ronde meer houvast;
Wil je met je team trainen op stil spel en fysiek spel? Schakel me in voor een training.