Toss games: wie wint, begint

Er zijn heel veel manieren om te bepalen wie er bij een Theatersport wedstrijd mag beginnen. Je kan simpelweg een muntje opgooien. Of er een spelletje van maken in de vorm van een toss game. Hieronder volgen er een vijftal.

Alfabetspel met handicap

Hiervoor heb je 2 boeken van ongeveer gelijke grootte en gelijk bindingstype (paperback dan wel hardcover) nodig.

Vraag het publiek om een onderwerp voor een scène. Vraag ook om een letter uit het alfabet.
Telkens gaan 2 spelers uit beide ploegen nu het ABC-spel doen over het onderwerp. Oftewel: ze spelen een scène waarbij ze om-en-om een zin zeggen. En die zinnen beginnen telkens met de volgende letter uit het alfabet, startend bij de gevraagde letter. Een extra handicap hierbij is dat op het hoofd van de 2 spelers een boek gelegd wordt wat moet blijven liggen. Speel het spel totdat alle spelers van 1 team af zijn.

Om de game lekker kort te houden, kan je deze eventueel ook alleen met de captains van de teams spelen.

Doe ‘es wat leuks! (The Voice)

Deel het publiek in 2 duidelijke groepen/vakken. Wijs ieder vak toe aan een team.

Vraag wie er uit het publiek altijd al eens in de jury heeft willen zitten van een programma als The Voice. Kies iemand uit die de vinger opsteekt, en vraag hem/haar op het podium.
Leg uit dat beide teams zo dadelijk 30-60 seconden de tijd hebben om hun vak een zo origineel mogelijk kunstje te laten doen – wat dat dan ook is :-)

Draai je nu samen met de persoon uit het publiek – net als bij The Voice – van het publiek af. Geef aan dat de tijd (van 30-60 seconden) bij deze gestart is.
Vraag ondertussen aan je mede ‘jurylid’ of deze graag een naar jurylid (denk Simon Cowell) wil neerzetten, of liever iemand die heel lief is: dan doe ik die andere wel ;-)

Draai je om, en laat beide vakken hun kunstje doen. Bitch wat (als ‘naar’ jurylid) & complimenteer wat (als lief jurylid). En laat de persoon uit het publiek vervolgens de winnaar aanwijzen. Geef hem/haar evt. nog een bedankje hiervoor (lollie, o.i.d.) ^_^

Haal uit het publiek …

Geef de opdracht aan beide teams om zo dadelijk de zaal in te gaan om iets te verzamelen. Dat zijn bijv. mensen uit het publiek die aan een bepaalde eigenschap voldoen, zoals bijv. iets roods aan hebben. Of op zoek te gaan naar specifieke persoonlijke eigendommen van mensen zoals (zoveel mogelijk) schoenen, sjaals, of visitekaartjes (die daarna ook nog mooi bij bijv. een vrije scène gebruikt kunnen worden!).

Het team dat het snelst een x aantal heeft verzameld, of het team dat binnen een minuut zoveel mogelijk heeft verzameld, wint de toss game.

De ode

Vraag wie er uit het publiek wel graag een ode wil ontvangen. Vraag eventueel aan die persoon om wat extra informatie, zoals de naam, het beroep, e.d.
Laat nu beide captains een – liefst rijmende – ode van 4 (tot 8) regels aan die persoon uit het publiek brengen. Of laat iedere speler uit een team 1 regel doen (om zo voor dat team op een ode van 4 regels uit te komen).
De ontvanger van de ode geeft aan welke ode hij het mooist vond: dat team wint de toss.

Levend Wie is het?

Stuur de captains van de teams de gang op. Kies nu 1 persoon uit het publiek uit.

Roep de captains weer binnen. Zij mogen nu om-en-om een gesloten vraag gaan stellen, net als bij Wie is het?. Bijvoorbeeld Heeft degene die we zoeken bruin haar?. De presentator geeft aan of dat wel of niet zo is. Iedereen die niet aan de vraag voldoet, gaat voorover liggen (als een omgegooid kaartje). (Of je laat de mensen bij aanvang gaan staan, en weer gaan zitten als ze niet aan een vraag voldoen.)
Na iedere vraag mag de captain een gok doen wie het is. Zo ga je door tot de persoon gevonden is.