Scrabble: letterlijk spelen met karakters

Bij deze energieke & snelle game gaan de spelers creatief aan de slag met de mogelijkheden én de beperkingen van een setje Scrabble letters!

Hoe werkt het?

Je speelt deze game met 4-5 spelers. Eén speler wordt daarbij de presentator, en de andere 4 worden ‘gasten’. Je hebt voor alle gasten een Scrabble letterhouder/’woordplankje’ nodig, en daarnaast een bak/zak met scrabble letters.

Geef om te beginnen de gasten hun woordplankje, en laat ze blind iets van 8-9 letters trekken. Tijdens de game gaan de spelers die letters telkens (her)gebruiken om antwoorden op de meest uiteenlopende vragen te geven. En bij aanvang van de game gebruiken ze die letters als eerste om de naam van hun karakter/typetje te vormen. Daarbij geldt dat ze letters die niet gebruikt worden in het huidige antwoord (of de naam) omdraaien (met de achterkant naar voren). En uiteraard mogen ze letters ook creatief aanpassen aan wat ze net nodig hebben, bijvoorbeeld door een “M” om te draaien en zo een “W” te vormen, of door het antwoord fonetisch te vormen (zie ook de foto hierboven ^_^).

De presentator stelt nu de gasten één-voor-één voor aan het publiek. Hij vraagt ze daarbij om hun naam (die ze inmiddels gevormd hebben met de letters). De gast wordt bij deze introductie ook meteen als een duidelijk (bij de naam passend) typetje neergezet. Hoe gevarieerder de typetjes zijn, hoe leuker de latere rondes worden, want het typetje geeft je een duidelijke kijk op de wereld. Tijdens de rest van de game hebben de gasten ook nadrukkelijk interactie met elkaar (veel meer dan bijv. bij De Tasjesgame), uiteraard op een manier die past bij hun karakter.

De presentator gaat het publiek daarna in een aantal rondes om vragen voor deze ‘gasten’ vragen. Het onderwerp van zo’n vraag kan bijvoorbeeld een actueel onderwerp zijn waar men graag de mening van de gasten over willen weten. Het kan ook een adviesvraag zijn, of wat dan ook.
Als de vraag gesteld is, gaat de presentator de gasten (al dan niet in volgorde) af. Die geven een duidelijke mening/antwoord, ondersteund door een ‘woord’ of meerdere ‘woorden’ die ze met hun letters gevormd hebben. Daarbij mag men heel creatief & associatief te werk gaan!

Wil je met je groep graag werken aan karakters, typetjes, en/of nieuwe games? Schakel me in voor een training.