Drie zingen meer dan één…!

Bij de muzikale game Drie-hoofdige Musicalster steek je de koppen bij elkaar, en zingt als één een lekker pakkend musicalnummer. Qua tekst geldt daarbij less is more, terwijl voor de performance more is more geldt ;-)

Hoe werkt het?

Drie spelers (of evt. vier) gaan midden op het podium in een compact ‘kluitje’ bij elkaar staan. Het beste staat daarbij de langste persoon in het midden. Eventueel kan de middelste speler zijn twee armen om de schouders van de andere 2 spelers heen slaan. Samen vormen deze drie spelers zo één (3-hoofdige) broadway ster.

Als input kan je aan het publiek de titel voor een lied vragen. Dat kan een mooi / ontroerend / grappig / etc. lied zijn. Het is beter om niet om een muziekstijl te vragen, omdat niet alle stijlen zich even goed lenen voor deze game.
Omdat het gemiddelde publiek het lastig vindt om een (pakkende) titel te roepen, heb ik gemerkt dat een andere insteek beter werkt. Vraag aan het publiek om een beroep, en baseer daarop de naam van de musical waaruit het gezongen lied komt. Krijg je bijvoorbeeld bakker als input, dan wordt dit Bakker: De Musical, en krijg je bouwvakker dan kun je daar bijv. poëtisch iets als Musical: De Muur van maken. Vervolgens vraag je om de titel voor dat pakkende openingsnummer of die tranentrekkende ballad die zo geliefd is bij het publiek (o.i.d.). Zo krijg je vaak een veel betere input voor je lied dan wanneer je alleen om een titel vraagt.

De spelers gaan nu (zonder muzikale begeleiding) dit lied zingen. De clue daarbij is dat ze zingen als één persoon: om zichzelf in het lied aan te duiden, gebruikt deze musical ster dus ik (en geen wij). Daarnaast geldt ook dat de spelers om de beurt 1 woord zingen. Bij dat zingen kijken de spelers altijd richting het publiek (nooit naar elkaar, want ze zijn immers één persoon!).
Deze vorm is het fijnst om te spelen, en vaak ook het leukst om te zien, wanneer je hem vet over-the-top neerzet. Dus projecteer die stem, máák die dramatische handgebaren, en trek die veelzeggende blik: de vorm mag – nee: moet – bij deze game de inhoud aan alle kanten overschreeuwen.
Omdat de vorm belangrijker is dan de inhoud, hou je je liedtekst liefst zo eenvoudig mogelijk. Daarom: herhalen, herhalen, herhalen! Je kan deze game prima spelen met niet meer tekst dan 2-4 zinnetjes. Door te herhalen, kan je je maximaal richten op de performance. En kan je ook makkelijker er een lekkere cadans/tempo inhouden.

Je rondt de game af door als 3 spelers hetzelfde laatste woord met z’n drieën tegelijkertijd te zingen (evt. dramatisch lekker wat lang getrokken). Hoe weet je wat dat laatste woord is? Dat wordt meestal wel duidelijk omdat je je tekst al een aantal keren herhaald hebt, en de game dus wel op z’n einde loopt.

Tips & variaties

  • Hou de cadans van het lied zo goed mogelijk vast. Vasthouden daaraan ‘dwingt’ de spelers ook om liever maar iets te roepen (al is het maar een klank, of een herhaald woord) i.p.v. de cadans te verbreken. En je zal ook merken dat als je de cadans loslaat, het lastig is om weer lekker terug in de flow van het lied te komen;
  • Herhalen, herhalen! Echt, het is je grootste vriend. Begin het lied dus liefst ook met één zinnetje wat je een paar keer herhaalt: zo kun je even lekker in de vorm komen, en ook samen een gevoel krijgen van hoe je dit lied gaat neerzetten. En als die flow er is, is deze game ook superfijn om naar te kijken;
  • Zoals bij meer woord-voor-woord vormen: ga niet teveel sturen zodat je die fantastische zin die jij in je hoofd hebt zitten, kan neerzetten. Simpel & voor de hand liggende zinnen werken echt het best;
  • Hou je zinnen kort. Uit balorigheid of zenuwachtigheid kan je wel koppelwoorden als en, maar, en dus gaan toevoegen, maar je zinnen worden er vaak alleen maar (te) lang door. Durf een punt te zetten!
  • Als variatie kan je deze game ook met iemand uit het publiek spelen, die je midden in het groepje zet. De 2 ‘gewone’ spelers ondersteunen deze persoon maximaal. En je zal zien hoe opvallend vaak dit prima lukt;
  • Een andere leuke variatie is dat de ‘zangeres’ iemand uit het publiek toezingt. Zorg daarbij dat het lied altijd positief uitvalt voor de toegezongene (tenzij je weet dat deze de humor van een minder flatteus lied wel inziet ;-)
Wil je met je team aan dit soort muzikale games werken, en/of aan de technieken die daarvoor nodig zijn? Schakel me in voor een training.