Je kan de koning niet spelen

Status in impro hoeft allesbehalve een zwart-wit verhaal te zijn. En het is idealiter iets wat je krijgt, in plaats van iets dat je moet pakken.

Gebruik voor deze oefening een paar speelkaarten: een aantal rode nummerkaarten (de waardes doen er niet toe), en 1 zwarte koning-kaart. Schud de kaarten, en deel die uit aan 5 spelers. Laat deze spelers de kaart alleen voor zichzelf bekijken, en haal de kaarten daarna weer op (waarbij je een vaste volgorde aanhoudt, mocht je als trainer willen weten wie de ‘koning’ is).

Schets nu een startsituatie, bijv. iedereen is druk bezig met de voorbereiding van een belangrijk diner voor de koning.
De spelers gaan nu spelen, en – subtiel! – uit proberen te vinden wie de koning is & wie niet. De clue is dat de koning-speler zelf eigenlijk niets hoeft te doen: de ‘koning’ wordt de koning, omdat hij dat door de andere spelers feitelijk gemaakt wordt (net als dat je voorrang wordt gegeven, i.p.v. dat je het pakt). Dus de koningsspeler kan gewoon spelen zoals hij altijd doet (zonder specifieke hoge status elementen): de andere, ‘gewone’ spelers moeten zorgen dat zij niet als de koning overkomen. En gewone spelers moeten andere spelers ‘laten stralen’, want één van hen is immers de koning.

Tips/side-coaching

  • Spelers moeten deze oefening niet als een raad-spel gaan spelen. Daar gaat het namelijk niet om. De oefening is bedoeld om te laten zien hoe je iemand het middelpunt kan maken, zonder in zwart-wit hoge status/lage status spel te vervallen;
  • Vraag achteraf ook aan het publiek wie zij denken dat de koning was. Daarbij gaat het met name om wat dat voor het spel deed: ook voor de kijkers is dit geen raadspel;
  • Als de basis duidelijk is, geef dan situaties die niet spelen in koninklijke settings. De koning kan maatschappelijk gezien bij wijze van spreken een zwerver zijn. Zolang de andere spelers maar die persoon als een ‘koning’ behandelen, maakt de maatschappelijke positie van deze speler niet uit;
Wil je met je team aan deze, en meer van dit soort spelvormen werken? Schakel me in voor een training!