Een eenvoudig refrein: altijd fijn!

Een standaard onderdeel van een impro lied is een refrein. Dat refrein geeft je lied structuur, en mogelijk een (soort van) thema. En kan aanleiding geven tot spontaan meezingen door de zaal :-) Zo’n refrein ontstaat het snelst en makkelijkst wanneer je het eenvoudig houdt. En het mooie is: daar is prima op te trainen!

Hoe werkt het?

Zet alle spelers in een halve cirkel rond de muzikant, zodat iedereen elkaar goed kan zien. Je speelt deze oefening in zoveel rondes als dat er spelers zijn. Per ronde komt er één speler aan de beurt.

Vraag bij de start van iedere ronde om een titel voor een lied. Laat de muzikant (daarbij) een telkens wisselende, goed herkenbare begeleiding plus ritme inzetten, en een introotje/opmaat spelen.
Als de speler er klaar voor is (en zolang hij dat niet is, blijft de muzikant de begeleiding & opmaat gewoon herhalen), stapt hij naar voren. En zingt dan een heel eenvoudig refrein op basis van de stijl van de begeleiding & de gegeven titel.
“Heel eenvoudig” is bijvoorbeeld 3 keer dezelfde zin zingen, gevolgd door een andere (al dan niet rijmende) 4e zin. Minder eenvoudig mag natuurlijk ook, maar alleen als men zich daar zeker bij voelt.

Side-coach erop dat het inderdaad ook een eenvoudig refrein is, en géén verkapt mini-couplet. In het refrein herhaal je alleen maar c.q. vat je het lied samen: het ‘verhaal’ maak je in de coupletten.
Een voor deze oefening goed refrein bevat liefst veel herhaling, en is qua tekst en rijm zó simpel dat je het bijna niet meer kan vergeten al zou je het willen :-)
Dat laatste is om nog een reden handig, want als je na het refrein een heel couplet zingt, is het zaak dat je daarna nog weet hoe het refrein ook alweer ging! En je wil niet weten hoe vaak impro spelers (m.n. bij een voorstelling) de tekst van het refrein (half) kwijt zijn als ze dat weer opnieuw moeten zingen…

Als de speler het refrein 1 keer volledig gezongen heeft, en ook écht pas dan, valt de rest van de groep de zanger bij. En zingen ze samen het hele refrein nog een keer.
Merk je dat de speler en/of de rest van de groep nu haperen omdat ze de refreintekst niet meer precies weten, dan is het refrein waarschijnlijk nog niet eenvoudig genoeg. Geen probleem, niet erg: laat de speler in dat geval gewoon een nieuw refrein op de begeleiding zingen (of het huidige refrein in een vereenvoudigde versie opnieuw doen).

En dat is het. Klaar! Niets meer aan doen ^_^
Stop de muziek, vraag om een nieuwe titel, en start een nieuwe ronde.

Op deze manier train je op eenvoudige refreinen. En met een beetje geluk zal men ook ontdekken dat een simpel refrein nog een bijkomend voordeel heeft: je houdt meer ruimte over om vocaal & qua performance met de tekst te gaan spelen. Bijvoorbeeld in de vorm van meerstemmigheid en koortjes, een dansje (meedeinen!), spelen met het tempo & de accenten van het refrein, en meer.

Uitbreiding

Als je dit een aantal keren hebt gedaan, en de groep er goed mee overweg kan, kan je de oefening uitbreiden. In plaats van dat je na het refrein stopt en met een nieuw refrein begint, laat je het lied doorlopen. Wijs nu een 2e speler aan. Die gaat een eenvoudig couplet neerzetten. Daarna zing je het refrein weer (met de hele groep). En zo heb je al bijna een compleet lied.

Eventueel stop je nu, of je doet nóg een paar coupletten.
Doe je nog een paar coupletten, kijk dan of men het lied ook nog op een mooie/duidelijke manier kan laten eindigen.

Wil je met je team werken aan impro zang, de structuur & inhoud van een lied, en andere aspecten van muzikale improvisatie? Schakel me in voor een training.