De relatie van Henk & Annelies

Bij deze oefening ga je (met de hele groep) de relatie van “Henk” & “Annelies” uitspelen via een reeks van mini-scènes. Op die manier kan je werken aan karakterontwikkeling, en het verdiepen van een verhaal. Ook kan het een mooie opmaat zijn voor wanneer je met long form aan de slag wil gaan.

Hoe werkt het?

Verdeel de groep over 2 rijen, die parallel aan elkaar gaan staan. Ga als trainer aan het hoofd daarvan (en in het midden) staan. De linker rij hoort nu bij “Annelies”, en de rechter rij bij “Henk”.

De voorste spelers van beide rijen gaan telkens een mini-scène spelen: één speler speelt Annelies, en de ander Henk. Iedere scène gaat een stukje neerzetten van het verloop van hun relatie. Hoe zich die precies over de jaren heen gaat ontwikkelen, staat natuurlijk niet vast, maar wat wél vaststaat is dat ze (waarschijnlijk in de eerste scène) een relatie gaan krijgen.
Nadat 2 spelers een scène gespeeld hebben, sluiten ze kruislings achteraan bij de andere rij (dus als ze eerst “Henk” gespeeld hebben, gaan ze straks “Annelies” spelen, en omgekeerd).

Alle scènes hebben betrekking op dezelfde Henk en Annelies. Er komen geen andere spelers in de scènes bij (ook niet heel kort). Hou per scène een duur aan van circa 2 minuten: omdat iedere scène een heel duidelijk thema/onderwerp heeft, is dat meer dan voldoende.
Per mini-scène geeft de trainer een thema/onderwerp aan (bijv. de eerste date). Hierna volgt een lijst van thema’s die je aan zou kunnen houden, maar je kan de lijst natuurlijk altijd naar eigen inzicht aanpassen. Hou de gebeurtenissen wel in chronologische volgorde, want anders verliest de oefening zijn focus;

 1. De allereerste keer dat Henk en Annelies elkaar ontmoeten. Dat is niet noodzakelijk ook de eerste date;
 2. De derde date;
 3. De ochtend nadat ze voor het eerst bij elkaar in bed gelegen hebben (niet noodzakelijk met sex);
 4. Henk en Annelies gaan samenwonen;
 5. De aankoop van het eerste huis (of auto…);
 6. Annelies is misschien zwanger;
 7. Het huwelijksaanzoek;
 8. De geboorte van het eerste kind;
 9. De echtscheiding;
 10. Bij de diploma uitreiking van hun kind;
 11. Bij het huwelijk van hun kind;
 12. Henk en Annelies proberen het nog een keer (tweede relatie);
 13. (Tweede echtscheiding?)
 14. Eén week na de pensionering van Henk;
 15. Aan het sterfbed van Henk of Annelies;

Mocht dit heel soepel gaan, dan kan je proberen wat er gebeurt wanneer er per scène niet meer door de trainer aangegeven wordt waar deze over gaat. In dat geval zou ik wel aanraden om af te spreken dat je een vaststaand aantal scènes (bijv. 10) gaat spelen: dat voorkomt dat het maar blijft doorgaan, maar voorkomt ook dat je te vroeg stopt terwijl er nog verhaalmogelijkheden zijn.

Side-coaching / tips

 • Kies per scène 1 ding wat je karakter met de geroepen gebeurtenis doet: wat hij/zij ervan vindt, wat voor emotie dat bij hem/haar losmaakt, etcetera. Hou het simpel!
 • Naarmate er al meer scènes geweest zijn, hoef je steeds minder nieuwe dingen toe te voegen. En werkt het zelfs sterker wanneer je zaken uit vorige scènes (resp. dingen die ze meegemaakt hebben) terug laat komen in de huidige scène. En hoe ze daarin op dingen reageren;
 • Let erop dat je fysieke en persoonlijke kenmerken van Henk en Annelies per scène gelijk houdt (dus zelfde manier van bewegen, praten, etc.). Wel kan je, naarmate er meer scenes geweest zijn, die fysiek van hen van extra details gaan voorzien, resp. zich in de tijd laten ontwikkelen;
 • Verwijs zo min mogelijk (liefst: niet) naar personen buiten de scène, want die zullen nooit in de scène echt gaan meespelen;
 • Ook al zijn het korte scènes: laat ook stiltes vallen. Laat dingen ook goed aankomen. Misschien zeg je daardoor de hele scène wel (bijna) niks!
 • Uiteraard kan je er ook prima de relatie van Henk & Guus, of van Annelies & Petra van maken ^_^
Wil je met je groep graag werken aan karakters, verhalen vertellen, en/of long forms? Schakel me in voor een training.