Bijvoeglijke zaken die het beter maken

Het toevoegen van een bijvoeglijk naamwoord aan standaard input, kan een heel krachtige spelimpuls geven. De toevoeging van het bijvoeglijke naamwoord leidt bovendien al snel tot vrij absurd spel, wat altijd een plus is! :-)

Vraag aan een persoon uit het publiek om een voorwerp. Vraag aan een ándere persoon uit het publiek om een bijvoeglijk naamwoord wat redelijkerwijs voor dat voorwerp gezet kan worden (zwanger potlood kan dus niet, maar gouden potlood wel). Tenzij je absurd & onverwacht spel geen enkel probleem vindt: dan stel je geen enkele restrictie aan het bijvoeglijke naamwoord ^_^

Laat iemand nu solo dat voorwerp zo goed mogelijk neerzetten via object work, resp. er handelingen mee neerzetten. Daarbij moet het bijvoeglijk naamwoord óók duidelijk een rol spelen.

Sidecoach erop dat men de tijd neemt voor het uitbeelden. Beter te langzaam dan te snel uitgebeeld: als je snel uitbeeldt, kan je lastig die mooie details toevoegen waar goed object work om vraagt. En mooi gedetailleerd fysiek spel is nu juist heel fijn om naar te kijken.
Specifiek bij het uitbeelden van voorwerpen loop je ook aan tegen het verschil tussen een voorwerp met je handen uitbeelden, versus een voorwerp uitbeelden alsof je het in je handen hebt. Denk aan een schaar uitbeelden door met 2 vingers te ‘knippen’, versus je vingers door de ogen van een ‘schaar’ steken en gaan knippen. Het laatste vraagt meer aandacht, maar is wel overtuigender/minder ’fake’.

Uitbreiding:
Wanneer dit principe duidelijk is, kan je het ook prima inzetten voor beroepen, locaties, en zelfs relaties. In deze gevallen speel je de input met 2 spelers uit.

Wil je met je groep aan deze & meer van dit soort zaken werken? Schakel me in voor een training!