Een… twee, drie, vier, vijf (rap)

Deze rap oefening slash warming-up werkt prima om in de impro rap-stemming te komen. En kan een hele leuke kennismaker zijn voor een groep die elkaar nog niet (goed) kent.

[Deze oefening heb ik – in een Engelstalige versie – geleerd bij een workshop van Trent Pancy tijdens Impro Amsterdam 2015.]

Hoe werkt het?

Ga allemaal in een kring staan. Zorg dat je de naam van je linker buurman of –vrouw kent.

Vervolgens klapt de hele groep een regelmatig klapritme in een mid-tempo. (Of gebruik een metronoom app hiervoor.)
Spreek/rap nu de volgende tekst (de onderstreepte woorden geven de klemtonen aan):

 • Allemaal: 12, 3, 4, 5
 • Speler 1: Mijn naam is <naam>, en ik ben blij! (ja ja, janboerenfluitjes-rijm… ;)
 • Allemaal: 67, 8, 9, 10
 • Speler 1 (wijst naar linker buurman/-vrouw): Dit is <naam linker buurman/-vrouw>, en hij/zij is mijn vriend!
 • Allemaal: Eén!
 • Speler 1: <kort, (niet-rijmend) compliment 1 over linker buurman/-vrouw, binnen de maat>
 • Allemaal: Twéé!
 • Speler 1: <kort compliment 2 over linker buurman/-vrouw, binnen de maat>
 • Allemaal: Dríe!
 • Speler 1: <kort compliment 3 over linker buurman/-vrouw, binnen de maat>
 • Allemaal: Vier, yeah, yeah, yeah!

Een voorbeeld:

 • Allemaal: 1… 2, 3, 4, 5
 • Speler 1: Mijn naam is Piet, en ik ben blij!
 • Allemaal: 6… 7, 8, 9, 10
 • Speler 1: Dit is Truus, en zij is mijn vriend!
 • Allemaal: Eén!
 • Speler 1: Je hebt een mooie lach
 • Allemaal: Twéé!
 • Speler 1: Je, eh, shirt is leuk
 • Allemaal: Dríe!
 • Speler 1: Die bril is supertof
 • Allemaal: Vier, yeah, yeah, yeah!

En zo klinkt een voorbeeld met 2 ‘spelers’:

Schuif hierna één speler op in de kring, en herhaal deze procedure.

Het is heel belangrijk dat speler 1 binnen de maat & het ritme blijft. Kan je als speler 1 niets bedenken, maak dan maar wat opvulgeluiden: niets zeggen is erger dan iets onzinnigs zeggen!
Verder is binnen de maat blijven belangrijk zodat je een goede cadans krijgt. Gaat iemand óver de maat heen, start dan bij voorkeur opnieuw, en vraag hem/haar om minder tekst te gebruiken.

Wil je met je team trainen op muzikaal improviseren en/of een impro rap? Schakel me in voor een training.