Beastie Boys rijm

Bij deze oefening gaan we rijmen. Daarbij maken we gebruik van een kunstje wat de Beastie Boys vaak gebruik(t)en, namelijk dat de laatste lettergreep van de rijmende zin door meerdere mensen (in ons geval: een hele groep) tegelijkertijd geroepen wordt.

Bij deze oefening zet iedereen het openingsklapritme van Queens We Will Rock You neer. Want dat kent iedereen (je weet wel: ‘boem-boem-klap’), en het heeft de perfecte cadans voor deze rijmoefening. Tijdens latere rondes kun je eventueel ook met een ander ritme werken, als het maar iets is wat iedereen makkelijk kan meeklappen/meedoen.

Hoe werkt het?

In de basis komt het er bij deze oefening op neer dat speler 1 een gestructureerde startzin ‘rapt’ op het klapritme. Dan is er even rust. En daarna antwoordt een 2e speler met een zin die op die startzin rijmt.
De catch? De laatste lettergreep van de 2e zin wordt niet door de 2e speler gerapt, maar door de hele groep geroepen!

Om de instap makkelijk te maken, werken we initieel met eenzelfde startzin: Ik ken een man/vrouw, (en) zijn/haar naam is …, gevolgd door een naam waarop gemakkelijk gerijmd kan worden (dus geen Paul, of Lobke, of zo :-)). De 2e zin (de rijmzin) volgt hierop als een soort antwoordzin.
Iedere gerapte zin wordt bovendien opgeknipt in 2 helften. En iedere zin wordt – als geheel – verdeeld over 4 maten.
Voor de startzin geldt dus dat die bijv. wordt: Ik kén een mán / <maat rust met ‘boem-boem-klap’> / En zijn náám is Píet / <maat rust met ‘boem-boem-klap’>. En speler 2 rapt hier dan bijv. dit op: Hij ís nooit vrólijk / <maat rust met ‘boem-boem-klap’> / Hij heeft véél ver-…[groep:]dríet! / <maat rust met ‘boem-boem-klap’>

De spelregels van het geheel zijn dus heel eenvoudig:

  • Speler 1 zorgt ervoor dat zijn zin eindigt op een woord waarop makkelijk te rijmen is;
  • Speler 2 zorgt dat zijn zin super voor de hand liggend aansluit op de 1e zin. Op die manier zorgt hij ervoor dat de groep makkelijk aanvoelt wat het rijmwoord aan het einde van de zin is. Of dat woord inderdaad duidelijk & voor de hand liggend is, merk je meteen ^_^
  • Zowel speler 1 als speler 2 brengen de zin luid & duidelijk. Anders hoort de groep niet wat de tekst is, en kan deze het rijmwoord niet of moeilijk raden;

Een voorbeeld:
Speler 1: Ik ken een vrouw / Haar naam is Marij. Speler 2: Ze lacht altijd / Ze is heel erg…. Groep: blij!
Of:
Speler 1: Ik ken een man / En zijn naam Jan. Speler 2: Hij blust vaak branden / Hij is brandweer-…. Groep: man!

Gaat e.e.a. goed & soepel, dan kan je eventueel de maten rust tussen de teksten (die met ‘boem-boem-klap’) achterwege laten.
Ook kan je bij de startzin met een vrije zin gaan werken. En wordt ook de laatste lettergreep van die startzin door de groep geroepen. Dus bijv. Ik heb een hond, en ook een… [groep:] kat!, en dan bijv. als 2e (rijm)zin En als ‘t regent, word je meestal… [groep:] nat!.

Tips / aanwijzingen

  • Je doet deze oefening mét elkaar en niet tégen elkaar. Kies dus als speler 1 een makkelijk rijmwoord voor de 1e zin. Pas als e.e.a. goed loopt, mag je elkaar wat meer gaan uitdagen, maar hou het ook dan schappelijk. Niet iedereen is nou eenmaal even goed in werken met ritme en/of rijm;
  • (geldt m.n. voor speler 2:) Hou je tekst eenvoudig. Gebruik liever een zin met weinig woorden die je oprekt, dan een zin met heel veel woorden die door de rest van de groep maar half-half gevolgd kan worden. Want dan kan de groep er niet goed op rijmen;
  • Stop, wanneer je aan de beurt ben, eventueel met meeklappen als je dat teveel afleidt. Weliswaar zal het klappen je vaak helpen om makkelijker in het ritme te blijven, maar als dat niet lukt, dan is dit je beste 2e optie;
  • Weet je als speler 2 nog geen zin? Geen paniek: laat het klapritme gewoon nog een keer 2 of 4 maten doorlopen. Neem die rust, blijf kalm. Straal gewoon uit dat dit zo hoort. En bedenk zo alsnog je zin. Liever een paar maten extra klapritme, dan dat je struikelend en zwetend door je tekst heengaat;
Wil je met je team trainen op muzikaal improviseren en/of een impro rap? Schakel me in voor een training.