Graaf dieper met De Mol

Vorige week woensdag heb ik weer een ronde van Wie is er de Mol? geleid. Het was een dagvullende spelsessie, in het afsluitende blok van een managementtraining. Dat betekende dat de spelers niet alleen aan de slag gingen met pittige opdrachten, maar ook met hun eigen leerdoelen!

Als spel is Wie is er de Mol? al een prima & amusante manier om met een groep bezig te zijn. Maar door het selecteren van specifieke opdrachten die draaien rond het inzetten van specifieke vaardigheden, is er nog veel méér uit een spelsessie te halen. Een perfecte manier om het nuttige met het aangename te combineren dus!

Méér dan ‘alleen maar een spelletje’

Competenties waar de groep aan wilde werken, waren onder meer omgaan met groepsdynamiek, jezelf & je standpunten beter voor het voetlicht brengen, en een aantal per deelnemer wisselende persoonlijke leerdoelen.

Teambuilding met De MolGroepsdynamiek is iets wat standaard al in het spel een grote rol speelt. Maar ik heb er extra nadruk aan gegeven door opdrachten te kiezen waarbij er expliciet gekozen moet worden tussen het belang van de groep, en eigenbelang.
Ook zat er bijvoorbeeld een opdracht bij die alleen kon slagen wanneer de groep slim met elkaar communiceerde én efficient informatie uitwisselde: uiteindelijk leverde die niet de volle winst, maar wél heel veel inzichten (en verbeterpunten…) m.b.t. de groep en de leerdoelen op.
Bij iedere opdracht had ik er daarnaast nog voor gezorgd dat elke speler bij minimaal één daarvan een belangrijke positie bekleedde (bijvoorbeeld doordat deze de teams voor die opdracht samenstelde).

Tijdens de hele spelsessie wordt ook altijd een langlopende opdracht gespeeld (Kloehandel). En die leverde veruit de beste en mooiste resultaten van de dag op. Spelers gingen daar van begin af aan vól mee aan de slag, en dat enthousiasme bleef er de hele dag inzitten.
Het was heel mooi om te zien hoe er (met name tussen de opdrachten door & in de pauzes) overal groepjes spelers met elkaar in onderhandeling waren. Hoe iedereen daarbij andere tactieken toepaste. En hoe iedereen zo en passant veel van elkaar leerde & (spelenderwijs) met z’n leerdoelen bezig was.

Experimenteren met De Mol als vrijbrief

Bij dit soort teambuilding- en trainingsgerelateerde sessies vervult De Mol een bijzondere rol, namelijk die van perfecte ‘bliksemafleider’: negativiteit rond bijvoorbeeld het mislukken van een opdracht, kan namelijk altijd (deels) op het conto van De Mol geschreven worden. Dit, op zijn beurt, nodigt spelers uit om in het spel meer te gaan experimenten & uitproberen: falen voelt daardoor/daarbij nu minder als een persoonlijke zaak.

Tijdens de sessie zag je dit mechanisme meer dan eens in werking treden. En dat was ook goed, want er werd fanatiek gespeeld, en onderlinge feedback werd vólop gegeven. Dat was nuttig, en nodig, maar de bliksemafleiding van De Mol zorgde ervoor dat het niet onprettig werd. Vaak ging dit in de vorm van een snedige Mol-grap, waarna bij de volgende opdracht de groep gewoon weer een frisse start kon maken.

Volop tevredenheid én resultaten

Uiteindelijk was het tot aan de grote finale spannend wie er de winnaar zou gaan worden, en wie er nou De Mol was: precies zoals het hoort! Na afloop was iedereen dan ook vol lof over de dag, en hoe de sessie samengesteld & geleid was.

Tijdens de hele dag werden ook filmopnames van alle verrichtingen gemaakt. Niet zozeer om achteraf te bekijken hoe men de specifieke opdrachten beter had kunnen spelen. Maar om te kunnen evalueren welke groepsprocessen er allemaal optraden. Hoe (effectief) er gecommuniceerd werd. Hoe problemen – individueel en als groep – aangepakt werden. En hoe ieders leerdoelen terugkwamen tijdens de hele dag. En dat leverde volop interessante inzichten op!